لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 2018-2019 اعلام شد.

سراانجام پس از مدتها انتظار لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 2018-2019 اعلام شد.

تعداد ۶۴۵ دانشگاه از کشورهای مختلف در فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفتند.

مهمترین تغییر این است که تعداد دانشگاه های مورد تایید کم شده است و به ویژه تعداد دانشگاه های روسیه و هندوستان در این فهرست کاهش یافته است. همچنین دانشگاههای کشورهایی مانند بلاروس که پیش از این در این فهرست نبودند، همچنان در این فهرست نیستند و دانشگاه های کشور اوکراین به صورت کلی از لیست خارج شده است.

برای کشور روسیه دانشگاه هایی مانند رودن و کازان فدرال جذف شدند همچنین دانشگاه هایی مانند سماشکو، پاوولوف و سچنف به لیست اضافه شده اند.

مبنای وزارت بهداشت برای تایید و رتبه بندی دانشگاهها، سه رتبه بندی بین المللی «تایمز»، «کیو اس» و «شانگهای» است.اگر یک دانشگاه خارجی در میان یکی از این رتبه بندی های شناخته شده باشد در فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت قرار می گیرد.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 2018-2019 را می توانید در زیر دانلود کنید.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019

 


دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت,وزارت بهداشت,پزشکی,پزشکی در اروپا,پزشکی در خارج از کشور,کالج پزشکی